किन किन आज कतै उडुँ जस्तो लाग्यो,
किन किन आज कता घुमुँ जस्तो लाग्यो ।
किन बसमा छैन मन नयाँ मोडमा पुगे जस्तो लाग्यो,
किन किन आनन्दले झुमुँ जस्तोलाग्यो ।।

धेरै प्रश्नका उत्तर आज पाए जस्तो लाग्यो,
धेरै बेरको उल्झन आज सुल्झे जस्तो लाग्यो ।
ती वैचारिक बन्धनको डोर कतै छुटे जस्तो लाग्यो,
किन किन आज कता उडुँ जस्तो लाग्यो ।।

कुण्ठित मनले आज खुला आकाश पाए जस्तो लाग्यो ,
आँशुसँगको मित्रता लाई आज हाँसोसँग साटे जस्तो लाग्यो।
उमंगको रंग बनाई नयाँ दुनियाँ बुने जस्तो लाग्यो ,
किन किन आज यो मन कता उडुँ जस्तो लाग्यो ।।

रंगीचंगी फूल टिपि पुतिलिसँगै हिडुँ जस्तो लाग्यो ,
बादलका टुक्रा सँग लुकामारी खेलुँ जस्तो लाग्यो ।
हर्ष विभोरता यो आज कसरी सम्हालुँ जस्तो लाग्यो,
किन किन आज कता उडुँ जस्तो लाग्यो ।।

किन किन आज आनन्दको प्यालामा झुँमु जस्तो लाग्यो,
किन किन आज यो मन खुले जस्तो लाग्यो ।
किन किन आज यो मन खुले जस्तो लाग्यो ,
किन किन आज यो मन उडे जस्तो लाग्यो ।।

अप्सरा भट्टराई (अप्पु)
थप जानकारी